risee

22 teksty – auto­rem jest ri­see.

...A mówiłeś, że łzy nie bolą. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 28 czerwca 2010, 12:02

- Cza­sem mam ta­kie wiel­kie prag­nienie, żeby zasnąć wte­dy, gdy jest źle, a obudzić w ten dob­ry czas...
- Jak­byś usnęła to byś się nig­dy nie obudziła.
- Możli­we, ale bym miała pew­ność, że nikt mnie nie zrani. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 18 maja 2010, 20:00

Miała tyl­ko jed­no marze­nie - przes­tać kochać... 

myśl
zebrała 49 fiszek • 7 maja 2010, 21:37

'Żyć chwilą' - a ile trwa chwi­la ? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 kwietnia 2010, 18:36

- Jes­teś brzyd­ka jak noc !
- Ale... Noc jest piękna. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 20 kwietnia 2010, 20:13

Idąc drogą egoiz­mu od­na­lazła siebie... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 19 kwietnia 2010, 13:52

Powrócić... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 kwietnia 2010, 20:14

Wspom­nienia, które będą, które bolą są najpiękniejsze. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 13 kwietnia 2010, 19:37

...Usłyszała tyl­ko Trzask.
Ser­ce pękło. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 12 kwietnia 2010, 15:42

- To tyl­ko sen... !
- No to się obudź.
- Nie mogę... Próbowałam. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 11 kwietnia 2010, 18:11
risee

Brak opisu

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

risee

Użytkownicy
Q R S
Kalendarz
Aktywność